นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา" ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของ EASY CARS (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของEASY CARS (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามกับเรา

EASY CARS ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดย EASY CARS อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้

- การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเรา หมายรวมถึง EASY CARS เว็บไซต์ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ สื่อทางออนไลน์ที่ EASY CARS เป็นเจ้าของและดูแลโดยตรง หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนเครือข่ายที่บริหารจัดโดยบุคคลที่สามบนช่องทางออนโลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม และ อื่นๆ)
- การติดต่อทางช่องทางออฟไลน์กับเรา ในที่นี้รวมถึง กิจกรรมทางการตลาดทางตรง, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการติดต่อกับ EASY CARS ผ่านทางโทรศัพท์ กับศูนย์ผู้บริโภค EASY CARS
- การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์ (เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ) ที่ EASY CARS และ/หรือ ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย

ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมให้เราโดยตรง

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยและให้ความยินยอมในการนำไปใช้กับเรา ประกอบไปด้วยวัตถุประสงคและเหตุผลหลายประการดังนี้

- ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อ รวมถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถให้ EASY CARS ติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์);
- ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, งานอดิเรก, ความสนใจ และ ข้อมูลครัวเรือนหรือไลฟ์สไตล์
- ข้อมูลการใช้จ่าย รวมถึง การใช้จ่ายซื้อสินค้า (เช่น เลขรหัสบนบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุบนบัตร และที่อยู่การจัดส่งค่าใช้จ่ายรอเรียกเก็บ)
- ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ของ EASY CARS รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวกับ EASY CARS เพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)
- ผลตอบรับจากผู้บริโภค รวมถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และเปิดเผยกับ EASY CARS เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางเรา (เช่น ความเห็นต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อเสนอแนะ, หนังสือชมเชย และ ผลตอบรับต่างๆที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ EASY CARS )
- เนื้อหาของ EASY CARS ที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับ EASY CARS และหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน โดยผ่านการอัพโหลดลงไปยังช่องทางออนไลน์ของ EASY CARS

ข้อมูลที่จัดถูกเก็บมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลที่มาจาก การจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม บริษัทคู่ค้ากับEASY CARS แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และ เครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค) ข้อมูลที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ อาจรวมถึงข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อท่าน
- ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของท่านซึ่งปรากฎอยู่บนเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการและบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมือง รูปภาพบนหน้าประวัติ รหัสบัญชีการเข้าใช้งาน รายชื่อเพื่อนที่เปิดเผยบนหน้าประวัติท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลไปในกรณีที่เราได้รับมาจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี " EASY CARS จะไม่ร้องขอ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยตรง (หมายเหตุนี้สืบเนื่องจาก นโยบายทางการตลาดที่ปฎิบัติต่อเด็กของ EASY CARS ทั้งนี้ช่วงอายุที่จำกัดนั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของEASY CARS )
หากปรากฎว่าEASY CARS มีการจัดเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยมิได้เจตนา เราจะทำการทำลายข้อมูลส่วนตัวของเด็กนั้นๆจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมทันที อย่างไรก็ตามEASY CARS อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยตรงซึ่งต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน

ความจำเป็น  และวิธีใช้ข้อมูล

ทำไม EASY CARS จึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

EASY CARS จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามความวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น EASY CARS อาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการดังนี้
– บันทึกการขาย
– กระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของท่านทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบเนิ่องด้วยมีเว็บไซต์สินค้าและบริการออนไลนเป็นจำนวนมากที่มีการจำหน่ายสินค้า EASY CARS อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูและและบริหารจัดการโดย EASY CARS เราขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและข้อมูลในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เหล่านี้
– การดูแลบัญชีการใช้งาน
– ในการสร้างและดูแลบัญชีของท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีในแบรนด์ของการกับผู้บริโภค และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวโยงกับบัญชีการใช้งานของท่าน
– การบริการผู้บริโภค
– ในการบริการผู้บริโภคนั้นรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้บริโภคนั้นอาจนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่จะประกอบไปด้วย อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และโปรแกรมการพูดคุยผ่านผู้ให้บริการรูปแบบออนไลน์ - การสร้างความผูกผันกับผู้บริโภค
– เพือให้เกิดการสื่อสารที่ทันสมัยและทันท่วงทีกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับเรา EASY CARS อาจมีการนำเนื้อหา และหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภคถูกนำมาเผยแพร่
– การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแบบปัจเจกบุคคล
– EASY CARS อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมกัน จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง (เช่น เว็บไซต์) และแหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นกัน (เช่น การจัดงานกิจกรรม) ด้วยเหตุผลที่ว่าEASY CARS สามารถเข้าถึงมุมมองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและในทางเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้

o เว็บไซต์
– เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน
o ผลิตภัณฑ์
– เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์EASY CARS ให้ตรงตามความต้องการ และแนวทางความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และ;  สื่อโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ EASY CARS จัดทำเพื่อที่จะจับกลุ่มข้อมูลระหว่างกิจกรรมและข้อมูลบนเว็บไซต์ของ EASY CARS และอาจผ่านทางการให้บริการบนช่องทางของบุคคลที่สาม การโฆษณาประเภทดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “การโฆษณาโดยเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย” เหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ เทคโนโลยีการติดตาม หรือที่เรียกว่า “คุ๊กกี้” หรือออาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
– การสื่อสารทางการตลาด
– กล่าวได้ว่าอาจจะในการติดต่อสื่อสารกับท่าน ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเองที่จะรับข้อมูลจากเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่น ทั้งนี้จะถูกแชร์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อโฆษณาออนไลน์ หากท่านเลือกรับข้อมูลจากทางเราผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจะต้องยึดถือตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มืมือถือ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าว
– คุณสมบัติพิเศษของสังคมออนไลน์ รวมถึงดังนี้
o เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานพิเศษของEASY CARS เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมEASY CARS เว็บไซต์ อัพโหลด หรือ แชร์สูตรวิธีการทำอาหาร รูปภาพ วีดีโอ ผลงานหรือเนื้อหาเรื่องราว EASY CARS อาจนำไปใช้ หรือแสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนช่องทางที่ท่านแชร์กับเรา
o คุณสมบัติการแพร่กระจายบนเว็บไซต์ EASY CARS อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านการใช้งานบนโปรแกรมบอกต่อเพื่อน ซึ่งท่านสามารถแชร์ข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือเนื้อหาอื่นๆกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่าน การกระทำดังกล่าว จำเป็นต้องเรียกขอการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อที่จะคัดเลือกข้อความหรือเนื้อหาในการจัดส่งให้ตรงกับผู้รับได้
o เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม EASY CARS อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาจากการที่ท่านกระทำการติดต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเช่น ติดต่อบนเฟสบุ๊ค หรือ การกดปุ่มถูกใจบนเฟสบุ๊ค คุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้อาจถูกนำไปบูรณาการการใช้งานในเว็บไซต์ของEASY CARS รวมถึงจุดประสงค์หลายประการ เช่น การจัดการประกวดต่างๆ และอนุญาตให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาข้อความกับเพื่อนของท่านด้วย หากท่านใช้่คุณสมบัติพิเศษดังกล่าว EASY CARS อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษในการใช้งาน และข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านที่EASY CARS ได้รับ โดยเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน
o วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติการในแต่ละวัน และความปลอดภัยของEASY CARS ไซต์ที่เก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือการตรวจสอบ และที่ติดต่อกับท่านผ่านผลงานการค้นคว้าวิจัย

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง

EASY CARS จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว EASY CARS อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้
– บริษัทในกลุ่ม EASY CARS อาจเตรียมข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของEASY CARS หรือจัดเตรียมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
– ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับEASY CARS EASY CARS อาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามEASY CARS รวมถึงเป็นผู้ประสานงาน EASY CARS ไซต์และการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณในการให้บริการกับท่าน EASY CARS เรียกร้องให้บุคคลที่สาม ซึ่งในบางผู้ให้บริการอาจมีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศอื่นยึดถือกฎหมายในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อเรียกร้องในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นนิจ ในรูปแบบของข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
– คู่ค้าทางธุรกิจ และการร่วมกันจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด EASY CARS อาจจะร่วมกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเผยแพร่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ EASY CARS สนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือและประกาศโดยบริษัทนั้นๆก่อนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์จะให้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่EASY CARS ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบที่ไม่ประสงค์จะรับข่าวสารใดๆ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพิ่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที
– ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ EASY CARS อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของEASY CARS ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมดหรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของEASY CARS โดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่EASY CARS คงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา

- สิทธิในการเลือกที่จะไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิจะเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ EASY CARS และท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้ดังนี้
a. ปฎิบัติตามแนวทางคำชี้แนะในการเลือกไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
b. หากท่านมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานกับEASY CARS ท่านอาจได้สิทธิการเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขว่าประสงค์ที่จะติดตามข้อมูลหรือไม่แล้วแต่ความพึงพอใจ ซึ่งปุ่มการใช้งานนั้นอยู่บริเวณส่วนการแก้ไขบัญชีการเข้าใข้ หรือ
c. ติดต่อเรา หมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเลือกไม่ประสงค์จะติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดแล้วนั้น ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลธุรการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดจากEASY CARS เช่น การแจ้งยืนยันต่างๆ และ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าใช้งานที่ผ่านทางบัญชีการเข้าใช้งานของท่านที่มีกับ EASY CARS (เช่น การยืนยันการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน และ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสการเข้าใช้งาน)
– การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับเราในบางเว็บไซต์ ที่เรามีการใช้งานส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง ท่านอาจจะส่งคำร้องของท่านมาทางเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หากเป็นส่วนข้อมูลที่ EASY CARS ไม่สามารถให้สิทธิท่านในการเข้าถึงได้ ทางเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ EASY CARS แก้ไข ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานกับ EASY CARS นั่นหมายความว่าส่วนนั้นเป็น บัญชีของท่าน ประวัติของท่าน บนเว็บไซต์ และ หรือ ไซต์ต่างๆของ EASY CARS อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำร้องขอท่านมาทางเราเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อีกทาง

เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ

 1. เทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน EASY CARS ไซต์อาจมีการใช้งานเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึง IP Addresses, บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานย้อนหลัง และ web beacons (หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie เพื่อตรวจสบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว) ทั้งนี้เพื่อช่วยเราเลือกสรรการใช้งานEASY CARS ไซต์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล IP Addresses คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบTCP/IP หมายเลขประจำเครื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้าใช้งานบนระยยอินเตอร์เน็ท เราอาจจะมีการบันทึก IP Addresses ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
  – การหาสาเหตุของปัญหาทางเทคนิคในการเข้าใช้งาน
  – เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์
  – เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ และ
  – เพื่อการออกแบบเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของท่านขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านใช้งาน Log Files คือแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน เรา (หรือ บุคคลที่สามที่กระทำการในนามEASY CARS ) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน ที่เก็บข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และ เก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานและพฤติกรรม การเข้าใช้งานนิรนาม และช่วยเราจัดเก็บ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ
  – ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์และ ระบบการปฎิบัติการ
  – ข้อมูล เกี่ยวกับ user’s session (เช่น URL นี้มาจากไหน, วันที่ และเวลาที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และ หน้าไหนที่ผู้เข้าใช้งานได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่)

- Navigational คือ ระบบการนำร่องโดยอัตโนมัติ หรือ Click Stream data (เช่น รายงานจำนวนการเข้าใช้งาน และ การนับจำนวนผู้เข้าใช้งานรายบุคคล) Web Beacons เราอาจจะใช้งานเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie บนEASY CARS ไซต์ Web Beacons (หรือ ที่รู้จักกันในนาม “clear GIFs” หรือ “web bugs”) เหล่านี้คือรหัสย่อยในการจัดส่งประมวลผลภาพกราฟฟิกบนเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันกับเรา เราใช้ข้อมูลบน Web Beacons ในหลายเหตุผลด้วยกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้งานตอบสนองอีเมลที่แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่เราจัดส่ง (เช่น ระยะเวลาที่เปิดอ่านอีเมลฉบับนั้นๆ ผู้ใช้งานนั้นเชื่อมต่อลิ๊งค์จากอีเมลหรือไม่) รายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวนบัญชีผู้เข้าใช้งานรายบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์ การโฆษณา และ อีเมลตรวจสอบ การรายงานผลต่างๆ และ การออกแบบการใช้งานให้เป็นไปในลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว และการจัดการส่วนบุคคล

2. การจัดการเทคโนโลยีการใช้งาน และ/หรือ ความชอบส่วนบุคคล ท่านต้องมั่นใจว่าท่านจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีการติดตามหรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนการยินยอมใช้งานเทคโนโลยีการติดตามก่อนเข้าใช้งานได้ หรือท่านอาจตั้งค่าในการปฎิเสธการยอมรับการใช้งานได้เช่นเดียวกัน ท่านไม่จำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการติดตามหรือนำทางในทุกๆส่วนของการเข้าใช้งาน EASY CARS ไซต์ แต่ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานบางหน้าได้สมบูรณ์แบบบนfeaturesในบางส่วนหากเลือกปฎิบัติดังกล่าว ท่านสามารถดูได้ที่ปุ่ม ช่วยเหลือ “Help” บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer และ Firefox) สำหรับการใช้งานปุ่ม Help ที่ว่านี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านใช่งานคอมพิวเตอร์ที่มากกว่าหนึ่งเครื่อง จากสถานที่ๆต่างกันปื ท่านจะต้องแน่ใจว่าเบราว์เซอร์ในแต่ละเครื่องได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามแล้ว ในส่วนของแบบร่างของ Web Beacons ในหน้าเว็บเพจเรานั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านเลือกไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารจากเรา แต่ท่านสามารถปฎิืเสธโดยการตั้งค่าไม่ประสงค์ให้ใช้งานเทคโนโลยีการติดตามกับท่านเมื่อปรากฎถามถึง ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านสะดวกสามารถทดสอบการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่ถูกจัดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ ปฎิเสธการติดตามโดยเข้าเยี่ยมชมไซต์ต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล
2.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล “Data Security” เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน EASY CARS ได้มีการลงมือปฎิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้
- สภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย EASY CARS จัดเก็บข้อมูลของท่านในสภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อทำการติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ EASY CARS ที่เกี่ยวข้อง เอเจนท์ และ ผู้แทนในการปฎิบัติงาน ตามข้อมูลที่ต้องการทราบเท่านั้น EASY CARS ปฎิบัติและยอมรับตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจเดียวกัน
- การบริหารจัดการข้อมูลทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา EASY CARS ใช้มาตรฐานสากลในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแนวทางรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่ถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ท (เช่น เมื่อท่านทำการชำระเงินผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของEASY CARS )
- ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการเข้าใช้บัญชี EASY CARS จำเป็นที่จะร้องขอให้ผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคลในการเข้าใช้งานผ่านบัญชีนั้นๆ หรือ การกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามของบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าจะช่วยคุ้มครองปัญหาการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานของถูกต้อง ข้อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเปิดเผยในสื่อสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านชุมชนออนไลน์และเว็บไซต์
2.2 การบันทึก “Retention” EASY CARS อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการร้องขอและระบุชัดเจน และจะรับผิดชอบโดยการตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่าน หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการใหม่ๆ เพื่อที่ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หมายความว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเรา เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่เราแจ้งท่านตั้งแต่แรก เราจะทำการทำลายข้อมูลและลบทิ้งออกจากระบบการจัดเก็บในวิธีการที่ปลอดภัยและข้อมูลส่วนนตัวของท่านไม่รั่วไหลทันที

การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล
EASY CARS ปฎิบัติตนเสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล” สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ EASY CARS

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อคำถาม ความเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใดในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ EASY CARS ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ดังนี้

ADMINISTRATORS
เลขที่ 188 ม.7 ต.โพธิชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู
39000

โทร. (+66)042-378222 , (+66)083-6396528
Email: gorn@gorn.online

%d bloggers like this: